Location: Home > L-S > Nestor1920

Nestor1920

 

Bouwjaar:1919
Gebouwd bij:v.d. Kuy & v.d. Ree te Schiedam
Bouwnummer:29
Machine-vermogen:650 ipk
Machine-installatie:Triple/3 Cil. Fabr. v.d. Kuy & v.d. Ree
Snelheid:10 knopen
Trekkracht: 
Bruto register ton:153
Lengte over alles:30,55 m
Lengte tussen loodlijnen:28,88 m
Breedte:6,97 m
Holte:3,21 m
Diepgang: 
Roepletters:PGFY